HOTNEWS

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
  • 14 มกราคม 2563
  • 160
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ร.ต.อ.ภัทรพงษ์ โตสกุล หน.ชุด ชมส.ฯ และ ด.ต.ครรชิต แก้วกาหลง ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายฯ
  • 11 กรกฎาคม 2561
  • 149
ถกปฏิรูปตำรวจดันตั้ง ก.ร.ตร.กลไกใหม่แก้ทุกข์ชาวบ้าน-เปิดทางร้องเรียน จนท.ไม่ดี
เผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ นัดที่ 18 ตั้ง ก.ร.ตร.กลไกแก้ทุกข์ประชาชน
  • 9 มกราคม 2563
  • 108
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บ้านเบิก ได้ทำการช่วยเหลือรถประสบอุบัติเหตุ บริเวณถนนท่าวุ้ง
วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลาประมาณ 08.30 น.ได้ทำการช่วยเหลือรถประสบอุบัติเหตุ
  • 9 มกราคม 2563
  • 292